Byggeprosessen

I Bygg Team og BoligPartner har dere en erfaren samarbeidspartner som vil følge dere opp og hjelpe dere gjennom hele byggeperioden. Samarbeidet starter idet dere kommer inn av døren med ønske om å bygge – og avsluttes ikke før huset står ferdigbygget og nøkkelen til deres nye hjem overleveres.

I mellomtiden har svært mye blitt gjort…

Tomten
For å kunne bygge hus, må dere ha et sted å bygge det. Naturlig nok. Noen har allerede tomt selv, andre lar oss hjelpe dem med det. Uansett, når tomten er skaffet, kommer vi på befaring og vår kundekonsulent vil sammen med deg forsøke å få deg til å se hvordan ditt drømmehus blir på din tomt. Han/hun vil da ta hensyn til utsikt, solforhold, uteplass, hage, ev garasje og nabohus. Er tomten din skrående vil det trolig passe med en underetasjebolig. Våre husmodeller kan i noen tilfeller tilpasses enten flat eller skrå tomt – her vil våre kundekonsulent veilede deg.

En tomtebefaring kan avsløre om grunnen inneholder fjell, grus eller leire – noe som har betydning for kostnadene for utgraving av tomten.

Behov
I denne fasen skal du og kundekonsulenten avdekke hva din nye bolig skal inneholde. Våre kunder tar ofte utgangspunkt i en av våre modeller og gjør sine tilpasninger slik at huset blir optimalt for dem. Vi har en leveransebeskrivelse, og den forteller deg i detalj, hva våre hus er levert med – og selvfølgelig gir den deg også informasjon om hvordan husene våre er bygd opp. Her har du også muligheter til å komme med ønsker om endringer på vegger, tak, dører listverk osv. innenfor vårt sortiment.

Når du er fornøyd med tegningene og fått huset akkurat slik d vil, kan vi bistå med innhenting av tilbud fra entreprenører alt fra graver, rørlegger utvendig, murer, flislegger, maler, gulvlegger osv. Hvis du ønsker det kan vi også levere ett nøkkelferdig hus til deg. Etter at alle tilbud er innhentet setter kundekonsulenten opp et nytt og mer nøyaktig kostnadsoverslag som du kan ta med til banken din.

Kontrakt og annet papirarbeid – del 1
Så snart dere har godkjent tegningen og prisen innkaller vi til et kontraktsmøte. Det er viktig at du setter av god tid til dette møtet. Her vil vi gå igjennom tegningene en gang til, leveransebeskrivelsen, kostnader og kontrakten. I BoligPartner AS bruker vi kontrakter fra Standard Norge, som er utarbeidet av bl.a. Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. Kontrakten er i henhold til Bustadoppføringslova. I kontraktsmøtet får du også informasjon om hvilke krav som stilles til BoligPartner AS både når det gjelder den tekniske utførelsen samt hvilke garantier vi er pålagt å gi deg. Når kontrakten er undertegnet starter arbeidet med å lage byggemeldingstegninger, innhente ansvarsretter og søke om byggetillatelse (søknad om tiltak).

Dette er en betydelig prosess med papirarbeid involvert, noe som BoligPartner AS ordner i sin helhet – i samarbeid med dere. Dersom boligen tilfredsstiller søknad om lån i Husbanken kan vi også være behjelpelig med dette, samt generell rådgivning om byggelån i privatbank.

Ventetiden
Du som mange andre vil nok oppleve av tiden fra du undertegner kontrakten til du kan starte byggingen er evig lang. Vi har forståelse for det, men det er mye som skal avklares i denne perioden. I en normal byggesøknad vil en byggetillatelse foreligge fra 3-12 uker.

Oppmeldingsmøte
Byggesøknaden er nå godkjent. Vår prosjekteringsavdeling jobber nå med å utarbeide arbeidstegninger på huset. Når byggetillatelse og finansieringsbevis foreligger, innkaller vi deg til et oppmeldingsmøte. Finansieringsbeviset fra din bank som stiller sikkerhet for ditt lån skal nå foreligge. BoligPartner AS må stille en bankgaranti til deg som sikkerhet for at vi skal levere i henhold til kontrakt.

I dette møtet introduseres du for byggeleder som skal være din kontaktperson i hele byggeperioden. Byggelederen er den personen som kontrollerer at alt går etter planen. I oppmeldingsmøte hvor også kundekonsulenten deltar har byggeleder en sjekkliste som gjennomgås. Da blir det en ny gjennomgang av tegninger og leveranseinnhold og det settes opp en fremdriftsplan som sier når huset skal overleveres som avtalt til deg.

Byggeperioden
Før BoligPartner AS kommer inn med sin treleveranse skal vi foreta en grunnmurskontroll. Når huset er tett utvendig – tak/vegger – foretar vi får første tetthetsmåling. Neste tetthetsmåling foretar vi når huset er ferdig slik at vi kan dokumentere at huset ditt er innenfor kravet fra myndighetene.

Egeninnsats
I fremdriftsplanen vil det fremgå når du evt. kan komme inn og gjøre dine arbeider som å legge parkett, sparkle, tapetsere, male osv. Når du har brukt din tilmålte tid, kommer våre arbeidere inn igjen og tar finpussen, bl.a. listing. Hvis du har kjøpt et nøkkelferdig hus, behøver du ikke tenkte på dette.

Overlevering
Når dato for overlevering nærmer seg, vil byggeleder innkalle deg til en befaring av boligen. Hvis du skulle finne ev feil eller mangler ved leveransen rettes dette opp før den endelig overtagelsen finner sted. I BoligPartner AS har vi meget stor fokus på at alle våre hus skal overleveres til kunde uten feil og mangler.

På overlevering skal du motta permen Bruksanvisning for din bolig, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse og selvfølgelig nøkler til ditt nye flotte hus. Etter kort tid har du fyr på peisen, fått på plass møbler, klær og annet utstyr – og du kan sende ut invitasjon til årets innflyttingsfest. Og etter noen uker får du tilsendt en undersøkelse fra Prognosesenteret som gjennomfører en undersøkelse på hvor fornøyd du er med BoligPartner AS og huset ditt.

1 årsbefaring
Når du har bodd i huset ditt et års tid, vil vi kalle deg inn til en 1-årsbefaring. Da vil byggeleder gå gjennom huset sammen med deg. Hvis det er noen feil eller reklamasjoner ved huset, så bestiller byggelederen håndtverkere for å utføre jobben. BoligPartner AS er også pålagt å stille sikkerhet i en periode på to år etter overlevering i form av en bankgaranti.