Byggeprosessen

Drømmer du om å bygge ny bolig eller hytte og vil vite mer om fremgangsmåten?

Vi legger vår ære i at du som kunde skal bli fornøyd og vi styrer hele prosjektet for deg. Det eneste du må gjøre er å velge hus- eller hytte-modell, farger og materialer. Og sammen med deg skisseres en planløsning ut i fra ditt behov.

Se prosessen – steg for steg

Det første møtet

Steg 1 - Det første møte

I det første møtet blir vi kjent og går igjennom hvilke behov, rammer og ønsker dere har.

Steg 2 - Valg av tomt

Har du allerede kjøpt en drømmetomt eller ønsker hjelp fra oss? Da er dette første steg på veien. Vi bistår deg gjerne på tomtebefaringer, utfører terrengmålinger, profilerer tomten og legger dette til grunn for videre prosjektering.

Steg 3 - Valg av hus- eller hyttemodell

Ut fra dine behov vil vi veilede slik at boligen eller hytta blir akkurat slik du ønsker. Dette gjøres med utgangspunkt i behovsavklaring, økonomisk ramme og muligheter.

Steg 4 - Løsningspresentasjon

Vi presenterer et løsningsforslag, eller eventuelt en prosjekteringsavtale for å tegne akkurat det huset du ønsker (Arkitektløp). Dette steget omfatter også tilbud og kontrakter, byggesøknad og arbeidstegninger.

Steg 5 - Oppmeldingsmøte og detaljer

Prosjektleder overtar prosjektet. I denne fasen bestemmer detaljer som farger, type panel, plater og gulv. Her er det også aktuelt å fremlegge finansieringsbevis. I etterkant av denne fasen settes alle varer i bestilling i henhold til fremdrift og overtagelsestidspunkt.

Steg 6 - Byggeprosessen

Byggeprosessen er omfattende og starter med et oppstartsmøte med alle aktører. I denne fasen starter vi med grunn- og betongarbeider før vi fortsetter med tømrerarbeid. Når bygget er klart for elektriker- og rørleggerarbeider, kaller vi inn til et byggeplassmøte.

Steg 7 - Overlevering

Vårt mål er det vi kaller en «blank overlevering». Det vil si at det ikke er noen punkter som må rettes opp. Alle faglig ansvarlige tar del i overleveringen, og forplikter seg til å utbedre ev mangler/punkter som måtte komme frem på dette møtet.

Steg 8 - Ettårsbefaring

Når du har bodd i din nye bolig i cirka ett år, tar vi kontakt med deg for å avtale tidspunkt for vår ettårsbefaring. Det betyr at vi kommer på besøk til deg for å gå igjennom boligen. Har det oppstått noe som ikke fungerer slik det skal, har du rett til å klage. Vi ønsker å gi deg en god oppfølging, også etter at du har flyttet inn i det nye hjemmet ditt.

Artikkel

Her kan du både lese artikkelen og høre hvordan Halvor Bakke opplevde byggeprosessen sammen med Bygg Team.

Ny bolig eller hytte?