Slik sparer du energi med nytt hus

Visste du at du kan halvere antall kilowattimer du bruker i hjemmet ditt per år hvis du bor i et nytt hus, sammenliknet med et tilsvarende hus bygd for 30 år siden?

Kilde: Artikkel fra BoligPartner

Våre ingeniører i BoligPartner har gjort en spennende analyse av energibehovet i fire av våre husmodeller. De har sett på hvor stort energibehov huset hadde hatt, hvis det ble bygget for 30 år siden. Videre har de sett på energibehovet i samme hus, bygd etter dagens tekniske forskrifter. Resultatene er slående!

Lønnsomt å bygge nytt

Med de skyhøye strømprisene vi har i Norge idag på 4,48 øre* per kWh, ville dette gitt svært positive utslag på strømregningen. Strøm er en betydelig faktor og kort fortalt kan du spare penger hver måned ved å bo i et nytt hus vs. i et brukt, eldre hus. 

Se regnestykket vi har gjort for deg her.

Lene Vedal Moore er teknisk direktør i BoligPartner. Hun er ikke overrasket over energiberegningen.

– De siste 30 årene er energikravene i teknisk forskrift stadig blitt skjerpet. Det gjør at med dagens strømpriser så er det de som bor i boliger bygget etter 2016 som er vinnerne, sier Moore.

Alle hus fra 2016 eller nyere, tilfredsstiller energikrav gitt i TEK 17. Dette er dagens gjeldende tekniske forskrift. Vedal Moore legger til at i BoligPartner sine beregninger, er det tatt høyde for at huset har elektrisk oppvarming med panelovner og et ildsted.

* Strømprisen på 4,48 øre per kWh er gjennomsnitt spotpris, inkludert mva, i prisområde No1.

(Østlandet ) september 2022. Det er andre priser som gjelder i prisområde NO 2, 3 og 5 . Kilde: Nordpoolspot  / Oddvar Steinhaug – Kraftforvalter 

Nasjonale byggeforskrifter

Det er nasjonale byggeforskrifter som regulerer hvor mye isolasjon som skal benyttes i nybygg. I dag er det et teknisk krav om 25 cm med isolasjon i yttervegger og 30-35 cm i tak. Hvis vi ser tilbake til 1950-tallet, var det helt andre krav som gjaldt. Den gangen var det i beste fall 5 cm isolasjon i veggene. Utover 60-tallet fikk husene 10 cm isolasjon. På 70-80 tallet økte isolasjonsmengden slik at det vanligvis lå 15 cm isolasjon i vegger og maks 20 cm i tak.

Med lite isolasjon i yttervegger og på loft, er det vanskelig å få til en jevn og god innetemperatur. Energiforbruket blir høyt for å få huset varmt. Selv om det blir god temperatur ved ovnen, er det likevel kaldt ellers i rommet, langs gulv og yttervegger. I tillegg vil man i eldre hus kjenne en kald trekk fra de gamle vinduene, samtidig som varmen inne forsvinner ut via vinduene og det er kun mekanisk avtrekk som vil si at man trakk kald luft rett inn i huset via veggventiler.

BoligPartner sine hus leveres med 3-lags energiglass fra Norgesvinduet, som sammen med den høye isolasjonsgraden i vegger, tak og gulv bidrar til å redusere dette varmetapet i huset ditt.

Flere beregninger

Våre ingeniører har gjort samme energiberegning for husmodellene Dalsheim, Bjørkli og Sagatun. Selv om disse husene skiller mye på antall kvadratmeter i boareal, blir besparelsen ganske så lik.

Dalsheim (114 m²) ville i 1985 hatt et energibehov på 24.846 kWh, mens det i 2021 ville vært redusert til 11.858 kWh. Energibesparelse = 52 prosent.

Bjørkli (152 m²) ville ifølge våre beregninger hatt et energibehov på 30.465 kWh i 1985, mens det i 2021 ville hatt 15.325 kWh. Energibesparelse = 50 prosent.

Sagatun (237 m²) hadde i 1985 hatt et energibehov på 48.312 kWh, mens det i 2021 ville vært på 22.898 kWh. Energibesparelse = 53 prosent. 

 

Svar på dine spørsmål

Har du noen spørsmål angående det å bygge nytt hus og hvilke fordeler det gir, anbefaler vi deg å ta direkte kontakt med vårt salgskontor nærmest der du ønsker å bygge. Våre boligkonsulenter kan gi deg informasjon om alt fra priser og tomter til å være gode rådgivere for deg ut fra dine ønsker, behov og budsjett. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss, vi gleder oss til å høre mer om dine boligdrømmer

Ta kontakt med oss om du har spørsmål

"*" indicates required fields

Navn*
Personvern*
Jeg godtar Bygg Teams personvernerklæring

Skal du bygge ny bolig eller hytte og vil vite med om fremgangsmåten?

ByggTeam-Dronebilde-fra-byggeplass