Nye eldreboliger i gang – slik blir de

Hallingdølen møter daglig leder i Bygg Team, Per-Egil Rese på den gamle ridebanetomta ved Breidokk i Gol. Her er de i ferd med å støpe de to første byggene som skal bli til åtte tilrettelagt leiligheter for DEB Gol AS – De eldres boligklubb.

 

Denne artikkelen er hentet fra lokalavisa: Hallingdølen

– Det ene bygget skal være klart for overlevering på forsommeren. Nummer to står nok ferdig i løpet av sommeren og høsten, sier Rese. I tillegg kommer det en tomannsbolig på samme tomt på sikt. De åtte første leilighetene er alt solgt. DEB Gol AS har over tid hatt gjentatte i kø for å kjøpe seg husvære på Breidokk.

Stor jobb
Rese forteller at de har hatt et møte med de første eiede kjøperne for å fordele leilighetene. Alle er på 73 kvadratmeter men ligger ulikt plassert på tomten.

– Vi møttes en kveld og alle ble forlikt om hvem som skulle havne hvor. Det ordnet seg veldig greit og har vært en artig prosess til nå, sier han.

Mot Sentrumveien skal det bygges carporter til parkering, og som samtidig vil skjerme området fra trafikken. I tillegg må hovudvassleidninga til kommunen flyttes fordi den krysser tomten. Bygg Team skal stå for arbeidet:

– Det skal flyttes lengre ut mot veien. Det blir en ganske stor jobb. Vi ser for oss å kunne starte utpå vinteren etter nyttår, sier Rese.

Kommunen skal ta noen av kostnadene som er tilknyttet utskiftning av eldre kummer.

Daglig leder i Bygg Team Gol, Per-Egil Rese er glad for at byggingen på Breidokk er i gang. De første eiede leilighetene er solgt og fordelt, og skal være klare til innflytting på forsommeren. Foto: Anna Huseby

Reddet hele prosjektet
Nye eldrebustader i Gol sentrum har lenge stått på ønskelisten til DEB Gol AS. Spørsmålet om å kjøpe ridebanetomta dukket først opp i 2012 . I tillegg har de planer om å bygge en timannbolig på nabotomten hvor det i dag står et par eldre hus.

I høst vedtok kommunen å kjøpe tilbake begge tomtene og heller tilby DEB Gol AS en festeavtale.

– Jeg må skryte litt av kommunen. At dem gjorde det vedtaket reddet hele prosjektet. Ellers hadde det nok gått galt, sier Per-Egil Rese. Årsaken er at tomtkostnadene til slutt havnet på over fem millioner kroner, blant annet fordi flytting av hovedvannledning fordyret hele jobben.

– Da hadde vi ikke fått til å finansiere dette. Så vi er veldig takknemlige.

De ti leilighetene på nabotomten i retning Rema 1000 ligger lenger frem i tid.

– Vi må ha en del kjøpere klare før vi kan sette i gang der, sier Rese.

Foto: Bygg Team – Visuell Idé

Om Bredokkhagen Eldreboliger på Gol i Hallingdal

Tilrettelagte boliger i sentrumsnære og trygge miljøer. Bo solrikt, moderne og med kort vei til sentrum. 

Hva er De Eldres Boligklubb Gol?

  • De Eldres Boligklubb AS (DEB) er en organisasjon som jobber for å bygge tilrettelagte boliger for eldre i sentrumsnære omgivelser. Klubbens mål er å skape trygge og gode boforhold for eldre.

  • Medlemmer må være minst 40 år gamle, og de betaler en årlig kontingent.

  • Medlemmer har mulighet til å kjøpe husvære etter fylte 60 år.

  • Tildeling av husvære skjer etter ansiennitet fra innmelding.

  • Klubben har stor etterspørsel etter sine boliger.

Vil du vite mer om boligene på Gol?

Ta kontakt med:
Bjørg Møllerplass, styreleder i DEB-klubben
eller
Per-Egil Rese, daglig leder i Bygg Team på Gol

Kontakt oss

"*" indicates required fields

Navn*

Kontaktinformasjon:

Åpningstider:

Mandag – fredag kl: 08.00 – 16.00
Lørdag – søndag : Stengt