Trygt Hyttekjøp for deg som vår kunde

Trygt Hyttekjøp BoligPartner ByggTeam Gol

Vi er stolte over å være kvalifisert i merkeordningen Trygt Hyttekjøp og vi vil ivareta kvalitet og trygghet gjennom hele byggeprosessen.

For deg som kunde, vil dette bety:

  • Vi bygger din hytte i henhold til norsk regelverk
  • Vi bruker standard bransjekontrakter i avtalen om hyttekjøpet
  • Du får garantier og forsikring etter bustadoppføringlova
  • Vi lover deg faglig utførelse av din hytte
  • Ved en eventuell tvist har du rett til bruk av Boligtvistnemda
  • Vi sørger for ordnede arbeidsforhold på din byggeplass

Det blir gjennomført en uavhengig kvalitetsrevisjon av medlemmmer i Trygt Hyttekjøp. Du skal være trygg på at vi som hytteprodusent oppfyller kvalitetskravene

Les mer her