Kristenbråten Boligtun, Gol, Byggetrinn 2

VI HAR NÅ IGJEN 1 LEILIGHET I BYGGETRINN 2

Boligområdet Kristenbråten ble i sin tid gitt som gave til Gol kommune. En av forutsetningene for gaven, var at Gol kommune skulle sette av et område hvor det skulle planlegges tilrettelagte boliger.

Kristenbråten Boligfelt har en fin og sentral beliggenhet vest for Gol sentrum, med tilkomst fra Nedre Tuppeskogen boligfelt. Boligfeltet omfatter 23 eneboligtomter og 5 store tomter til fleremannsboliger. I tillegg er det lagt til rette for vern av kulturmiljø på det gamle tunet midt i feltet.

Kristenbråten Boligtun er den delen av boligfeltet hvor det er regulert for tilrettelagte boliger, for personer med nedsatt funksjonsevne eller psykisk utviklingshemning.

Boligtunet består 4 leilighetsbygg med totalt 16 selveierleiligheter.
Leilighetene inneholder overbygget inngang, entre, bad/vaskerom, bod, 2 soverom og kjøkken/stue med mulighet for ildsted og utgang til egen balkong/platting. Videre er det avsatt plass til utvendige boder og carport/garasjer, som kan leveres som tilvalg.

Gol kommune er grunneier av feltet og vi (Bygg Team AS) er entreprenør/utbygger av disse boligene.

Første byggetrinn i Kristenbråten Boligtun (Hus 3) er utsolgt og overlevert.
I andre byggetrinn er det ledig 1 leilighet pr. april 2019

Kontakt oss for ytterligere informasjon om dette prosjektet.

Hovedbilde her er av Hus 3/første byggetrinn.