Hvorfor bygge nytt i stedet for å kjøpe brukt?

Ved anskaffelse av bolig står du ovenfor mange viktige beslutninger. Hvor mye plass trenger du nå (og i fremtiden), hva er tilgjengelig innen
budsjett, hvis brukt – hvor mye må du gjøre om/ modernisere og hva har du tid og kunnskaper til å gjøre selv? 
De 
aller fleste ender opp med å kjøpe brukt, med et oppussingsprosjekt
som har en tendens til å eskalere i både arbeidsinnsats, tid og
 kostnader. Samtidig vil oppussing ofte medføre
 kompromiss-løsninger, bade ift. hva som er teknisk mulig men også
 hva som svarer seg økonomisk sett. Som oftest vil man da ende opp
 med overflateoppussing, og en bolig som egentlig ikke endte opp
 slik man helst ville ha den.
 Med
 dette som bakteppe er det viktig å se på hvilke fordeler nybygg
gir, både ift. boligøkonomi og bokvalitet.


Innemiljø, ventilasjon og luftkvalitet
Ifølge
 Astma- og Allergiforbundet har nærmere 1 mill. nordmenn problemer
med luftveiene. Av den grunn er innemiljøet et viktig punkt når en
bolig skal anskaffes – spesielt for barnefamilier. I boliger bygd
tidligere enn 1985 er ofte veggventiler den eneste formen for
ventilasjon. I noen tilfeller hvor det har vært en form for rehabilitering er det gjerne ettermontert en vifte på bad og
kjøkken. I boliger bygd i perioden 1985-1997 vil du trolig finne
 mekaniske avtrekk som skal trekke ut luft fra en hette over komfyr
 og på bad.
Innemiljøet 
blir påvirket av luften som kommer inn i boligen, materialene som
er brukt på vegger, tak og gulv og bl.a. fuktbalansen. BoligPartner bygger alle
 sine hus med balansert ventilasjonsanlegg. Ventilasjonsanlegget har 
en todelt funksjon; det trekker gammel og dårlig luft ut fra huset
og gjenvinner 80% av varmen samtidig som ny ,frisk luft blir
 tilført. I tillegg blir den nye og forvarmede luften filtrert for
 allergifremkallende partikler før den tilføres oppholdsrommene.
Ventilasjonsanlegget sørger også for riktig fuktbalanse i boligen. Ønsker du å lese mere om virkeområdet til ventilasjonsanlegget, kan 
du gjøre det på www.systemair.no eller på 
www.enova.no.

Nytt hus – Sunt innemiljø, energieffektivt, planlagt og praktisk.
Brukt hus – Dårlig og usunn luftkvalitet, vanskelig og dyrt å ettermontere.

Oppvarmingsbehov
Vi
leser daglig om den globale oppvarmingen – om hva vi bør gjøre for
miljøet vårt og om økende strømpriser. Vi vet også at ca. 60% av
energibehovet går til oppvarming av boligen. Gamle og trekkfulle
hus bruker mer energi på oppvarming enn våre nye lavenergiboliger,
og er derigjennom mer kostbare i drift.
 BoligPartner oppgraderte standarden på sine hus i 2004, noe som medførte at redusert 
oppvarmingsbehov med opptil 45%. Fra 1. juli 2009 innførte
myndighetene nye tekniske forskrifter (Les om disse på 
www.be.no), som medførte at oppvarmingsbehovet ble redusert ytterligere.

Nytt hus – Spare strøm, spare strøm, spare strøm.
Brukt hus – Høyt energiforbruk til oppvarming, dyrt å modernisere.

Isolasjon og vinduer
Ifølge
 Enova har hus bygd i perioden 1900 – 55, lite eller ingen isolasjon
i veggene. Trehus bygd etter 1955 har vanligvis 5 – 10 cm
 mineralull/glassull, mens helt frem til midten av 80-tallet var
normen å bygge hus med 10 cm isolasjon. Helt frem til de nye
 tekniske forskriftene trådte i kraft i 2009 ble nye boliger bygd
med kun 15 cm isolasjon i veggene. Enovas anbefaling ligger på
minst 30 cm tykkelse i taket og 20 cm i vegg.

BoligPartner har siden 2004 
bygd hus med 20-25 cm i vegg og 40 cm i tak – noe som samsvarer med
n åværende forskrift. Dårlig isolasjon i eldre hus fører til kalde
 og trekkfulle gulv og vegger. Med god isolering blir
 overflatetemperaturen på vegger og vinduer nesten like høy som
 romtemperaturen, hvorpå du får økt komfort og et sunnere inneklima
 samtidig som du sparer strøm.

Nytt hus – Sparer strøm, tykk/varm og brannhemmende isolasjon, komfort.
Brukt hus – Høyt energiforbruk til oppvarming, etterisolering nødvendig av vegg og tak (blir ofte dyrere og tar lengre tid enn forventet), ekstra kostnad for ny utvendig panel.

Varmeisolasjonsevnen måles i u-verdi.
Jo lavere u-verdi jo bedre varmeisolasjon. For
 nåværende forskrifter må vinduene ha en u-verdi på 1,4. Boliger
 bygd på 60- og 70-tallet har oftest 2-lags isolerglass med en
 u-verdi på kun 2,4. Her forsvinner mye varme rett ut til ingen
 nytte.
 BoligPartner benytter 3-lags isolerglass med argongass (u-verdi 1,0-1,2) – så
 her vil du ikke oppleve kald trekk i nakken. Vinduene vi benytter 
isolerer faktisk så bra at i enkelte tilfeller rimer de på
 utsiden.

Nytt hus – Spare strøm, ingen kald trekk, økt komfort.
Brukt hus – Høyt energiforbruk til oppvarming, kostnader og arbeid med utskifting av vinduer, kald trekk.

Dette
 er noen argumenter for hvorfor du skal bygge nytt i stedet for å 
kjøpe brukt. Når du bygger nytt, får du en fastpris av oss som din
 boligleverandør. Så fremt du ikke gjør noen endringer underveis i
 byggeprosjektet, skal du vite prislappen på prosjektet før du
 starter og tidsfristen for ferdigstillelse også blir den endelige. 
Velger du å kjøpe et brukt hus som trenger modernisering, er det
 veldig vanskelig å beregne hva prisen vil bli til slutt.

Vi 
ønsker deg lykke til i dine valg, og håper vi kan ønske deg
 velkommen som nok en fornøyd
 BoligPartner huseier!