Gasellebedrift for andre gang i 2017!

Gasellebedrift 2017

Bygg Team AS har for andre gang oppnådd å bli en «gasellebedrift»! 

Å oppnå utmerkelsen er et bevis på en sterk utvikling. Vi gratulerer til alle i bedriften – Sammen er vi sterke!

Gasellekåringen blir arrangert i regi av Dagens Næringsliv, med det formål å løfte frem rasktvoksende og lønnsomme norske bedrifter. For å bli kåret til en gaselle må en bedrift ha oppfylt seks kriterier, blant annet må bedriften ha doblet omsetningen de siste fire år og ha et positivt samlet driftsresultat. Disse kriteriene har Bygg Team AS oppfylt.

Utmerkelsen ble naturligvis tatt godt imot hos Bygg Team. I Hallingdal er stemningen god. Eier og Daglig leder i Bygg Team, Per-Egil Rese, mener en gasellenominasjon har mye betydning for en bedrift av deres størrelse.

Jeg må jo si at det er artig at en har greid det nok en gang! Det har vært en bra vekst som er alle ansatte sin fortjeneste og nå må vi leve opp til det. Det er en felles innsats i alle ledd i bedriften, som gir slike resultater. Selv har jeg et avslappet forhold til selve kåringen, det viktigste er at vi bygger opp et godt fundament med god økonomi og en trygg bedrift for alle ansatte– ikke omsetningstallet sånn sett, sier Rese.